pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

بایگانی‌ها: محتوا

خانه/محتوا

چرا بوم ارزش پیشنهادی ؟

چرا بوم ارزش پیشنهادی ؟

از بوم استفاده می شود تا دائما ارزش های پیشنهادی جدیدی را کشف کنیم و توسعه دهیم که از منظر مشتری ارزشمند است، که این مسئله هسته اصلی کسب و کارهای موفق است.

تحقیق و توسعه


بوم شناخت مشتری

بوم شناخت مشتری

بوم شناخت مشتری این امکان را به کسب و کار می دهد تا شناهت بهتری به مشتری خود پیدا کند. نسبت به محیط او، روتین های او، نگرانی ها و آرزوهایش.

تحقیق و توسعه


رهبر یا مدیر ؟ مسئله اینست !

رهبر یا مدیر ؟ مسئله اینست !

“مدیریت یعنی انجام درست کارها، رهبری یعنی انجام کار درست” – پیتر دراکر

رهبری ,

مدیریت


ساختار هزینه در مدل کسب و کار

ساختار هزینه در مدل کسب و کار

ساختار هزینه در مدل کسب و کار بیانگر همه هزینه هایی است که پرداخت می شود تا کسب و کار جریان داشته باشد.

مدیریت


مشارکت های کلیدی در مدل کسب و کار

مشارکت های کلیدی در مدل کسب و کار

این بخش بیانگر مجموعه ای از شرکا و تامین کنندگان و توزیع کنندگانی که نیاز هستند تا کسب و کار جریان داشته باشد.

ارتباطات ,

مدیریت


فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار

فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار

فعالیت های کلیدی بیانگر مهم ترین فعالیت هایی است که یک کمپانی باید انجام دهد تا مدل کسب و کارش کار کند.

ارتباطات ,

فنی و تکنیکی ,

مدیریت


منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی به این سوال مهم می پردازد که برای کار کردن یک مدل کسب و کار چه منابعی مورد نیاز است.

ارتباطات ,

مدیریت ,

مدیریت داخلی


جریان های درآمدی در مدل کسب و کار

جریان های درآمدی در مدل کسب و کار

جریان های درآمدی بیانگر میزان پولی است که کمپانی از مشتریان کسب می کند.اگر مشتریان را قلب هر کسب و کاری فرض کنیم،جریان های درآمدی شریان های حیاتی این قلب هستند.

بازاریابی ,

مدیریت