فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار

این بخش بیانگر مهم ترین فعالیت هایی است که یک کمپانی باید انجام دهد تا مدل کسب و کارش کار کند.

هر مدل کسب و کاری به چند فعالیت کلیدی وابسته است. این ها همان فعالیت هایی هستند که کمپانی باید انجام بدهد تا موفق باشد. همانند منابع کلیدی این فعالیت ها هم انجام می شوند تا ارزشی خلق کنند، دسترسی به بازار را فراهم کنند، ارتباطات با مشتری را فراهم کنند و جریان درآمدی حاصل کنند. و مانند منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی هم بر اساس نوع مدل کسب و کار تغییر می کنند. مثلا برای ماکروسافت که تولید کننده نرم افزار است، فعالیت کلیدی توسعه نرم افزار است. برای دل که تولید کننده کامپیوتر است، فعالیت کلیدی مدیریت زنجیره تامین است و برای سازمان مشاوره مک کینزی که مشاوره کسب و کار میدهد، فعالیت کلیدی حل مسئله است.

سوالات کلیدی که برای یافتن فعالیت های کلیدی مطرح می شوند معمولا به شرح زیر هستند :

  • ایجاد هر ارزش کلیدی شما نیازمند چه فعایت هایی است ؟
  • هر کانال توزیع چه فعالیت هایی نیاز دارد ؟
  • ارتباط با مشتری چه فعالیت هایی نیاز دارد ؟
  • هر جریان درآمدی چه فعالیت هایی نیاز دارد ؟

فعالیت های کلیدی معمولا به چند دسته زیر تقسیم می شود :

تولید :
این فعالیت ها معمولا در قالب طراحی، تولید و تحویل محصولات در تعداد بسیار بالا و/یا کیفیت بالا انجام می شود. این دسته بندی از فعالیت ها معمولا شرکت های تولید کننده را پوشش می دهد.

حل مسئله :
این سبک از فعالیت های کلیدی با ارائه راه حل های جدید برای مشکلات تک تک مشتریان همراه است. فعالیت هایی که در سازمان های مشاوره ای، بیمارستان ها و سایر سازمان های سرویس محور انجام می شود معمولا از این نوع هستند. مدل کسب و کار آین دسته معمولا در قالب مدیریت دانش و آموزش مداوم است.

پلتفرم / شبکه :
معمولا مدل های کسب و کاری که از پلتفرم به عنوان منبع کلیدی استفاده می کنند، از فعالیت های شبکه ای یا پلتفرمی به عنوان فعالیت کلیدی بهره مند می شوند. شبکه ها، پلتفرم های ارائه تطبیق (مثل سایت های همسر یابی)، نرم افزار و حتی برند ها می توانند به عنوان پلتفرم استفاده شوند. برای مثال وبسایت eBay باید دائما در حال توسعه و بهبود پلتفرم خود باشد. کارت های اعتباری Visa نیازمند فعالیت هایی در پلتفرم تراکنشی سمت فروشندگان، مشتریان و بانک ها است. ماکروسافت موضف است واسط نرم افزاری برای ارتباط سایر نرم افزار ها با ویندوز را توسعه دهد و بهبود ببخشد. فعالیت های کلیدی در این دسته بندی مرتبط با مدیریت پلتفرم، بهبود پلتفرم و ارائه سرویس است.