ساختار هزینه در مدل کسب و کار

مدیریت

10 اکتبر, 2017

این بخش بیانگر همه هزینه هایی است که پرداخت می شود تا کسب و کار جریان داشته باشد.

این بخش به توصیف مهم ترین هزینه هایی می پردازد که در اجرای یک مدل کسب و کار خاص بوجود می آید. تولید و ارائه ارزش، حفظ ارتباط با مشتریان و ایجاد جریان درآمدی همه و همه ایجاد کننده هزینه است. این هزینه ها پس از مشخص کردن منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی و مشارکت های کلیدی به راحتی قابل محاسبه هستند. برخی از مدل های کسب و کار تکیه بیشتری بر ساختار هزینه ها دارند. برای مثال نوع پروازهای اقتصادی (no frill) شرکت های هواپیمایی بر پایه کاهش هزینه ها برای مشتری بنا شده است.

سوال های معمولی که برای تشخیص هزینه های کسب و کار مطرح می شوند به شرح زیر هستند :

  • هزینه های معمول کسب و کار شما کدامند ؟
  • کدام منابع بیشترین هزینه را دارند ؟
  • کدام فعالیت ها بیشترین هزینه را دارند ؟
  • کدام مشارکت ها بیشترین هزینه را تولید می کنند ؟

به صورت طبیعی هزینه های هر کسب و کاری باید تا حد ممکن کاهش داده شوند. اما کاهش هزینه های کسب و کار برای برخی سازمان ها حیاتی تر است. بنابراین مسئله کلیدی ای است که تفاوت دو کلاس اصلی ساختار هزینه را بشناسیم : مبتنی بر هزینه و مبتنی بر ارزش (بسیاری از کسب و کارها جایی بین این دو کلاس ساختار هزینه قرار می گیرند) :

مبتنی بر هزینه :
کسب و کارهای مبتنی بر هزینه، سعی دارند هزینه ها را در هرجا که امکان دارد کاهش دهند. این رویکرد قصد دارد ساختار هزینه سازمان را با استفاده از ارزش های پیشنهادی ارزان تر، اتوماسیون اداری یا برونسپاری های متعدد، تا حد ممکن کاهش دهد (با حفظ کیفیت). شرکت های هواپیمایی غیر تجملی (no frill) مانند Southwest یا easyJet از این کلاس ساختار هزینه بهره می برند.

مبتنی بر ارزش :
برخی کمپانی ها کمتر نگران ساختارهای هزینه ای مدل کسب و کار خود هستند، در عوض تمرکز آنها بر ارائه ارزش پیشنهادی است. ارزش های پیشنهادی خاص و سرویس دهی های اختصاصی معمولا هسته اصلی این کلاس از ساختار های هزینه را تشکیل می دهد. هتل های لاکچری، با همه خدمات و ارزش هایشان جزو این دسته محسوب می شوند.

حال ساختار های هزینه خود می توانند مشخصات زیر را داشته باشند :

هزینه های ثابت :
هزینه هایی که با تغییر میزان تولید محصولات یا خدمات تغییری نمی کنند. مثل حقوق کارمندان، اجاره بها و تجهیزات فیزیکی تولید. برخی کسب و کارها مثل کارخانه های تولیدی، با مشخصه هزینه های ثابت بالا شناخته می شوند.

هزینه های متغیر :
هزینه هایی که با تغییر میزان تولید محصولات یا خدمات متغیرند. برخی کسب و کارها، مثل فستیوال های موسیقی، با هزینه های متغیر بالا همراهند.

صرفه به مقیاس :
کاهش هزینه ها هنگامی که تولید بیشتر می شود. برای مثال سازمان های بزرگ تر، از خرید های منابع مورد نیازشان به صورت عمده نفع می برند. مسئله حجم و سایر فاکتور های تولید می تواند بر قیمت نهایی تاثیر گذار باشد.

صرفه به حوزه :
کاهش هزینه ها هنگامی که حیطه فعالیت های سازمان بزرگ تر می شود. برای مثال در یک سازمان بزرگ وقتی فعالیت های بازاریابی شما قدرتمند می شود، می توانید از این یک کانال توزیع برای توزیع چند محصول مختلف استفاده کنید. (به همین دلیل برونسپاری برخی فعالیت ها مثل بازاریابی هزینه ها را کاهش خواهد داد).