pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: منابع کلیدی

خانه/منابع کلیدی/محتوا

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی به این سوال مهم می پردازد که برای کار کردن یک مدل کسب و کار چه منابعی مورد نیاز است.

ارتباطات ,

مدیریت ,

مدیریت داخلی