pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: مدیریت

خانه/مدیریت/محتوا

رهبر یا مدیر ؟ مسئله اینست !

رهبر یا مدیر ؟ مسئله اینست !

“مدیریت یعنی انجام درست کارها، رهبری یعنی انجام کار درست” – پیتر دراکر

رهبری ,

مدیریت