pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: شیوه های ارتباط با مشتری

خانه/شیوه های ارتباط با مشتری/محتوا

روابط مشتری در مدل کسب و کار

روابط مشتری در مدل کسب و کار

امروزه با گستریش تفکر تولید ناب (Lean)، بازخورد های مشتری نه تنها آزار دهنده نیستند بلکه ارزش آفرین نیز تلقی می شوند.

ارتباطات ,

بازاریابی ,

مدیریت