pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: ساختار هزینه

خانه/ساختار هزینه/محتوا

ساختار هزینه در مدل کسب و کار

ساختار هزینه در مدل کسب و کار

ساختار هزینه در مدل کسب و کار بیانگر همه هزینه هایی است که پرداخت می شود تا کسب و کار جریان داشته باشد.

مدیریت