pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: زیرساخت های کسب و کار

خانه/زیرساخت های کسب و کار/محتوا

مشارکت های کلیدی در مدل کسب و کار

مشارکت های کلیدی در مدل کسب و کار

این بخش بیانگر مجموعه ای از شرکا و تامین کنندگان و توزیع کنندگانی که نیاز هستند تا کسب و کار جریان داشته باشد.

ارتباطات ,

مدیریت


منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی به این سوال مهم می پردازد که برای کار کردن یک مدل کسب و کار چه منابعی مورد نیاز است.

ارتباطات ,

مدیریت ,

مدیریت داخلی