pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: روش های قیمت گذاری

خانه/روش های قیمت گذاری/محتوا

جریان های درآمدی در مدل کسب و کار

جریان های درآمدی در مدل کسب و کار

جریان های درآمدی بیانگر میزان پولی است که کمپانی از مشتریان کسب می کند.اگر مشتریان را قلب هر کسب و کاری فرض کنیم،جریان های درآمدی شریان های حیاتی این قلب هستند.

بازاریابی ,

مدیریت