pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: بازاریابی

خانه/بازاریابی/محتوا

روابط مشتری در مدل کسب و کار

روابط مشتری در مدل کسب و کار

امروزه با گستریش تفکر تولید ناب (Lean)، بازخورد های مشتری نه تنها آزار دهنده نیستند بلکه ارزش آفرین نیز تلقی می شوند.

ارتباطات ,

بازاریابی ,

مدیریت


کانال های ارتباطی در مدل کسب و کار

کانال های ارتباطی در مدل کسب و کار

کانال ها مجموعه راه هایی است که شما با مشتریان ارتباط برقرار می کنید و ارزش کلیدی خود را به آنها ارائه می دید.

بازاریابی ,

مدیریت