pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

برچسب ها: ابزارهای استارت آپ

خانه/ابزارهای استارت آپ/محتوا

بوم اعتبارسنجی ایده در عمل

بوم اعتبارسنجی ایده در عمل

بوم ارزیابی ایده یکی از روش های کم هزینه و بسیار موفقی است که برای ارزشیابی ایده طراحی شده و ارزش سنجی مشکل، ایده و مشتریان را بررسی خواهد کرد.

تحقیق و توسعه