pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

دسته بندی ها: مدیریت داخلی

خانه/مدیریت داخلی/محتوا

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی در مدل کسب و کار

منابع کلیدی به این سوال مهم می پردازد که برای کار کردن یک مدل کسب و کار چه منابعی مورد نیاز است.

ارتباطات ,

مدیریت ,

مدیریت داخلی