pull-icon
گروهان

منوی اصلی

ورود نویسنده شوید !

دسته بندی ها: تحقیق و توسعه

خانه/تحقیق و توسعه/محتوا

ارزش های پیشنهادی در مدل کسب و کار

ارزش های پیشنهادی در مدل کسب و کار

ارزش های پیشنهادی مجموعه ای از محصولات یا خدمات است که برای یک بخش یا بخش هایی از مشتریان ارزش آفرینی میکند.

تحقیق و توسعه ,

مدیریت


نوآوری چیست ؟ اصول و ابعاد نوآوری

نوآوری چیست ؟ اصول و ابعاد نوآوری

نوآوري فرآيندي است كه از طريق آن ايده‌ها، محصولات، رويه‌ها و فناوري‌هاي جديد خلق شده و دوباره اختراع مي‌شود، توسعه مي‌يابد، نشر داده مي‌شود و اقتباس شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تحقیق و توسعه ,

مطالب عمومی کسب و کار


نوآوری چیست و چرا به نوآوری نیاز داریم ؟

نوآوری چیست و چرا به نوآوری نیاز داریم ؟

نوآوري به مفهوم استفاده موفقيت‌آميز از ايده‌هاي نو در ايجاد ارزش جديد یا به مفهوم خلق و يا اقتباس ايده‌هاي جديد است. که اين مفهوم از نوآوري دو جنبه دارد …

تحقیق و توسعه ,

مطالب عمومی کسب و کار